Календарь событий

17 июня 2019

Информация о технологических (аварийных) и ремонтных отключениях.

В республике за период с 06-00 10.06.2019 до 06-00 17.06.2019 в электрических сетях энергосистемы 6-10/110 кВ произошло 39 технологических нарушений, с общим недоотпуском 17,966 тыс. кВт*ч. со средней продолжительностью 2 час 50 минут. Проведенный анализ причин возникновения ТН показал, что отключения происходили из-за:

Сүлдең салба!

Караңгыда чааскаан арткаш, сүлдең салба,
Казыргылаан шуурган келзе, дедир баспа.
Каргаттынган улустарны, чоокка алба,
Каржыланган делегейден, черле кортпа.

Коргуушкунну чылча базып тиилеп ап чор.
Когурумнаан шуурганныг дүн чавырлы бээр.
Муңгаралга өжешкен дег каттырып чор.
Муңчулбайын хөрээң бедик тудуп чору.

Амыр эвес үүле келзе, сүлдең салба.
Амыдырал берге-дир дээш, куду батпа.
Амдыы ыдык күзелдериң, үлеп сатпа,
Аштырып аар бодалдардан, черле кортпа.

Чалгаа боттан анчыгзынып сестип чору,

Яндекс.Метрика