Сүлдең салба!

Караңгыда чааскаан арткаш, сүлдең салба,
Казыргылаан шуурган келзе, дедир баспа.
Каргаттынган улустарны, чоокка алба,
Каржыланган делегейден, черле кортпа.

Коргуушкунну чылча базып тиилеп ап чор.
Когурумнаан шуурганныг дүн чавырлы бээр.
Муңгаралга өжешкен дег каттырып чор.
Муңчулбайын хөрээң бедик тудуп чору.

Амыр эвес үүле келзе, сүлдең салба.
Амыдырал берге-дир дээш, куду батпа.
Амдыы ыдык күзелдериң, үлеп сатпа,
Аштырып аар бодалдардан, черле кортпа.

Чалгаа боттан анчыгзынып сестип чору,
Чашпаа бодал үглей берзе туруштуг бол.
Бодуңга сен өңнүк болуп алдынып чор,
Бодалдарың арыг-силиг тудуп чору.

Эрткен-даа бол төөгүңнү, черле утпа,
Эрги-даа бол чуруктарың, ора сокпа.
Чудуктуваа чудурууңну черле сукпа,
Чуртталгадан, чурттаарындан черле кортпа.


 

Яндекс.Метрика